بررسی هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه عصبی با هوش مصنوعی استاندارد در بازی های کامپیوتری هوشمند
بررسی هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه عصبی با هوش مصنوعی استاندارد در بازی های کامپیوتری هوشمند
دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : احمدرضا کارگر و لیدا زارعیان *

چکیده :
هوش مصنوعی در بازی های رایانه ای یک مفهوم شناخته شده است و به طراحی بازی اشاره دارد. به طوری که حتی در حالی که تنها بازی ها را انجام می دهد، در فعالیت هایی که توسط شخصیت های غیر واقعی شبیه سازی شده رفتار های انسان مانند وجود دارد. اغلب استدلال می شود که بازی ویدیویی مبتنی بر هوش مصنوعی واقعا هوشمند نیست و به سادگی مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که توسط برنامه نویس نوشته شده است. از این رو، هدف این است که مطالعه و مقایسه ای از هوش مصنوعی سنتی را با هوش مصنوعی یادگیری ماشین مطالعه و مقایسه شود و براساس نتیجه استنتاج کنیم. یک بازی در موتور Unity که به اندازه کافی پیچیده باشد؛ توسعه یافته است به طوری که از نظر سختی برای یادگیری بازی، پیچیدگی بالایی وجود داشته باشد و در عین حال به اندازه ای ساده باشد که برای تولید نتیجه تا حد ممکن سریع باشد.

واژگان کلیدی :
هوش مصنوعی ، توسعه بازی، یادگیری ماشین