بررسی و امکان یابی نیروگاه ذخیره انرژی (CAES)با توجه به مطالعات زمین شناسی و استعداد منطقه ای در استان یزد
بررسی و امکان یابی نیروگاه ذخیره انرژی (CAES)با توجه به مطالعات زمین شناسی و استعداد منطقه ای در استان یزد
دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : جمال غلامی آهنگران و مهدی صباغی هرندی *

چکیده :
نیروگاه ذخیره انرژی باقابلیت شارژ از شبکه و انرژی خورشیدی یکی از روشهای تامین انرژی پایدار در زمان اوج مصرف بار میباشد . در این مقاله با توجه به امکان سنجی و مطالعه جغرافیایی مکان احداث پروژه به معرفی و بررسی نیروگاه ذخیره انرژی پرداخته شده است. تامین انرژی اولیه جهت شارژ نیروگاه میتواند از روشهای مختلفی صورت بگیرد ،در این مقاله هدف تامین انرژی ارزان و از طریق نیروگاه خورشیدی که مناسب شرایط نقطه مورد نظر است منظور می باشد.

واژگان کلیدی :
حفره های نمکی ، نیروگاه ذخیره، انرژی، زمین شناسی، استان یزد