بررسی روش حذف درز در تغییر اندازه تصاویر
بررسی روش حذف درز در تغییر اندازه تصاویر
دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحه 25-31
نویسندگان : محمدرضا دهقانی محمودآبادی * و سعید چهره گشا و جلیل استاد علی اکبری و محمدرضا ملاحسینی اردکانی

چکیده :
با توجه به توسعه در سیستم های اطلاع رسانی و تکنولوژی های چند رسانه ای در دهه اخیر ذخیره و نمایش داده ای ابزارهای تصویری با ابعاد و رزولوشن های متفاوت با کیفیت بالا احساس می گردد و می تواند از پایه های اساسی در این معقوله باشد. برای نمایش بهتر از تصاویر در دستگاه ها با توجه به اندازه های متفاوت تغییر سایز تصاویر احساس می شود. در این زمینه الگوریتم حذف درز به عنوان یک روش تغییر ابعاد تصاویر، کاربردهای ضروری دارد. این روش براساس سطوح انرژی، پیکسل های کم اهمیت روشی کارا با افت کیفیت کمتر را به انسان پیشنهاد می دهد تا محتوای اطلاعاتی تصویر را تا حد امکان حفظ نماید. ولی در بعضی تصاویر باعث تخریب و افت کیفیت تصویر می گردد. بنابراین برای بهبود تصاویر خروجی به دنبال رفع اشکالات موجود در تصاویر با بهبود روش حذف درز می باشیم. یکی از مسائل مهم در تصاویر تعیین میزان اهمیت قسمت های مختلف تصویر می باشد. که با استفاده از تابع آنتروپی یا تابع انرژی قابل نمایش است. در روش ذخیره شده اندازه میزان تغییر تصاویر مهم می باشد. در این مقاله با استفاده از مرور مقالات متفاوت مزایا و معایبی برای هر روش بدست آورده ایم تا بتوان مسیرهای به هم پیوسته کم اهمیت را با توجه به میزان تغییر، انتخاب و حذف نمود.

واژگان کلیدی :
حذف درز، تصویر، انرژی، آنتروپی،کیفیت.