دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 22 - 34
نویسندگان : علیرضا عالی‌پور و عماد مقصودلو *

چکیده :
امروزه، با توجه به شرايط متغیر موجود، سازمانهاي پیشرو براي اينكه توان رقابتي خود را حفظ كنند بايد خود را با شرايط ‏متلاطم و متحول محیط كسب وكار منطبق كنند. براي دستیابي به اين امر، در سالیان اخیر بحث چابكي زنجیره تأمین ‏به عنوان جزئی حیاتی براي کسب مزیت رقابتی مطرح است. از اینرو در مقاله به دنبال ابتدا به تعریف چابکی سازمانی و ‏بیان تارخچه آن پرداخته و در ادامه اهمیت چابکی در زنجیره تامین بحث می گردد و در ادامه مدل های چابکی در ‏سازمان مطرح می گردد و ابعاد چابکی در بنگاه ها شامل: ستاده (محصولات به عنوان راه حلي جامع جهت ارضا ‏مشتري)، داده ها (همكاري جهت افزايش رقابت پذيري يا ايجاد سازمان مجازي)، عوامل تاثيرگذار خارجي (تغيير و عدم ‏اطمينان)، عمليات داخلي (اهرمي كردن اثر افراد و اطلاعات)،تشریح می گردند.‏

کلمات کلیدی :
برون‌سپاری، چابکسازی، زنجیره تأمین


مشاهده مقاله
28
دانلود
3
تاریخ دریافت
۱۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱