دوره 5، شماره 18، پاییز 1401، صفحات 72 - 81
نویسندگان : سیدعلی محمدیه و محمدکاظم بشکنی *

چکیده :
داده‌ کاوی به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ گفته می‌شود.در عصر فناوری اطلاعات، اطلاعات نقش حیاتی در هر حوزه زندگی انسانی دارند. جمع آوری داده از منابع مختلف داده، ذخیره و نگهداری داده ، تولید اطلاعات، تولید دانش و انتشار داده، اطلاعات و دانش به هر ذینفع بسیار مهم است. با توسعه سریع فن آوری اطلاعات، مجموعه پایگاه داده های بزرگ در شبکه های داده ای جهانی درحال رشد هستند جهت استفاده از حجم زیاد داده ها در پایگاه داده های بزرگ نیاز به ابزاری هات تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها وجود دارد. داده کاوی مجموعه ای از فعالیت ها برای پیدا کردن الگوهای هدید، مخفی و یا غیر مدتظره از داده ها و یا الگوهای غیر معمول است. در عصر فناوری اطلاعات،اطلاعات نقش حیاتی در هر حوزه زندگی انسانی دارد. جمع آوری داده از منابع مختلف داده، ذخیره و نگهداری داده، تولید اطلاعات، تولید دانش و انتشار داده، اطلاعات و دانش به هز ذینفع بسیار مهم است.با گسترش سیستمهای بایگانی و حجم بالای داده های ذخیره شده در این سستم ها به ابزاری نیاز است تا بتوان ای داده ها را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار کاربران قرار داد.در این مقاله خلاصه ای سیستمهای داده کاوی و برخی از برنامه های کاربردی آن ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
داده کاوی، برنامه های کاربردی داده کاوی، روشهای داده کاوی.


مشاهده مقاله
161
دانلود
19
تاریخ دریافت
۲۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱