دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : اصغر رنجی و رضا طاهری * و سید جلال الدین هاشمی

چکیده :
چنگک های نصب شده بر روی سلت های نوار نقاله میانی آسیاب های شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) وظیفه انتقال باگاس را بر عهده دارند. این نقاله ها در میان باگاس و شربت اسیدی نیشکر دائما در حرکت است لذا سلت و چنگک ها خیلی زود فرسوده و شکسته می شوند، از طرفی طراحی بسیار ساده این سلت ها باعث می شود باگاس با حجم مناسب و سریع بین آسیاب ها انتقال داده نشود. در این پژوهش سلت ها و چنگک های با سطح مقطع و ابعاد جدید طراحی و ساخته شد. از مزایای سلت جدید: انتقال حجم مناسب و تخلیه سریع باگاس بین آسیاب ها، افزایش حدود 8 برابری مقاومت به خمش، کاهش خیز سلت نزدیک به صفر و همچنین کاهش نیروی وارد بر موتور، زنجیر و چرخ زنجیر به دلیل کاهش وزن سلت از 60 به 41 کیلوگرم.

کلمات کلیدی :
نوار نقاله، سلت، چنگک، آسیاب، خیز و تنش خمشی


مشاهده مقاله
10