دوره 6، شماره 20، بهار 1402، صفحات 18 - 27
نویسندگان : سامان سلطانیان *

چکیده :
در این مقاله، مروری بر انرژی های تجدیدپذیر و سیستم فتوولتاییک خورشیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی ارائه زمینه اضافی برای ارزیابی سناریوهای آینده است. مطالعه مشارکت های گذشته امکان برنامه ریزی پایدار و افزایش رفاه جامعه آینده را فراهم می کند. هدف، برجسته کردن روندهای جهانی در تحقیقات در مورد انرژی خورشیدی پایدار از سال 2000 تا 2022 از طریق تجزیه و تحلیل از 1030 نشریه است. با توجه به پیوند آنها، مقالات تجزیه و تحلیل شده در 9 خوشه توزیع شده اند: سیستم فتوولتائیک خورشیدی متصل به شبکه، عوامل مؤثر بر تلفات عدم تطابق در سیستم فتوولتائیک خورشیدی، تشخیص خرابی سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی، کاربردهای انرژی خورشیدی، چالش‌ها و فرصت‌ها سیستم فتوولتائیک خورشیدی، سیستم فتوولتائیک خورشیدی شناور، تحلیل امکان سنجی فنی-اقتصادی تولید برق فتوولتائیک خورشیدی و انرژی هیبریدی. بیشترین تکرار کلمات کلیدی عبارتند از: پایداری، انرژی تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی. تحقیقات انرژی و اکتشاف منابع خورشیدی تجدیدپذیر جدید هنوز برای رویارویی با چالش های آینده انرژی پایدار ضروری است. طبق تحقیقات، پیشرفت‌های بیشتری لازم است تا سلول‌های خورشیدی کارآمدتر عمل کنند و نور خورشیدی را که به آنها برخورد می‌کند بیشتر جذب کنند. انرژی خورشیدی با حداقل یا بدون اثرات منفی زیست محیطی چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی، پتانسیل استفاده از انرژی را به عنوان منبع انرژی برای حمل و نقل، تولید گرما و برق توزیع شده و سیستم های ذخیره انرژی دارد.

کلمات کلیدی :
انرژی تجدیدپذیر، فتوولتاییک خورشیدی، منابع انرژی


مشاهده مقاله
35
دانلود
1
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲