دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : هاشم خیرجوسادات

چکیده :
گسترش و تکامل علوم زیست¬شناسی زمینه¬ای به نام بایومیمتیک را ایجاد کرده که کمک می¬کند پژوهشگران بتوانند اصول پایدرای ارگانیسم¬های طبیعت را شناسایی و از آنها در زمینه¬های مختلف، از جمله توسعه پایدار استفاده کنند. در سالهای اخیر دیاتوم¬ها به عنوان یک نمونه موفق از سازگاری و ماندگاری در طبیعت، مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. از طرفی مساله انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز محققین را بر آن داشت تا با جستجو در طبیعت بدنبال یافتن راهکارهای نوین جهت مدیریت نور روز در ساختمان¬ها برآیند. بررسی دیاتوم¬ها با ابزار بایومیمتیک و رویکرد پایین به بالا، به استخراج اصول اساسی این موجودات در ارتباط با نور روز منجر شد که در ادامه، این اصول به راهکارهای معماری نیز ترجمه شد. فاکتور عملکرد کریستال فوتونی دیاتوم¬ها که شبیه به عناصر نیمه هادی در الکترونیک و همچنین فاکتور روزنه¬داری(مجوف بودن) آنها، الهام بخش طراحی سایبان روزنه¬دار(نیمه شفاف) شد که عملکرد مطلوبتری نسبت به همان سایبان با روزنه داری کمتر ارائه می¬دهد. به منظور بررسی بهتر این فاکتور(روزنه¬داری)، دو متریال با ضریب روزنه¬داری یک درصد و ده درصد، در شبیه سازی با نرم افزارهای هانی بی و لیدی باگ مورد آزمون شاخص¬های UDI, SDA, DA, DGP و آنالیز دریافت تابش حرارتی در بازه¬های مختلف و با فایل آب و هوایی تهران قرار گرفتند.

کلمات کلیدی :
الهام از طبیعت در معماری، بایومیمتیک، دیاتوم¬ها، نور روز در معماری، سایبان


مشاهده مقاله
134