دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 6 - 14
نویسندگان : ایمان شفیعی نژاد * و شراره قاسمی و حسن اکبر نوجوان و علی محمودی

چکیده :
در اين مقاله به معرفی و بررسی گیاه-فضا و کاربرد دستگاه کلینواستات در علوم و تکنولوژی نوین پرداخته شده است. در طی سال های اخیر میان رشته ای جدیدی مانند گیاه-فضا نیز به بحث میان رشته های جدید اضافه شده که به مطالعه در خصوص کشت و به کارگیری انواع گیاهان در شرایط فضا جهت بهره برداری مفید برای انسان می پردازد. مطالعات زيست شناسي فضايي از چند دهة پيش آغاز شده است. اين مطالعات از دو جهت براي محققان ارزشمند است. در درجة اول براي فرستادن انسان به فضا و انجام مأموريت هاي فضايي طولاني مدت ، ما بايد تأثير و ميزان تغييرات سيستم هاي زيستي در فضا و مشکلاتي ايجاد شده براي فضانوردان پس از بازگشت به زمين را بدانيم. از طرف ديگر، مطالعات زيست شناسي فضايي موجب افزايش دانش و فهم ما از نحوة عملکرد ارگانيزم ها و واکنش هاي اساسي زيست شناسي مي شود. دستگاه کلينواستات جهت ايجاد محيط عملکردی فضا از لحاظ گرانش می پردازد. لذا در اين مقاله اين دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
گیاه-فضا، زیست-فضا، میان رشته ای، کلینواستات، تحقیقات فضایی


مشاهده مقاله
28
دانلود
3
تاریخ دریافت
۱۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۶ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱