دوره 6، شماره 20، بهار 1402، صفحات 52 - 57
نویسندگان : معصومه افشاری *

چکیده :
اگرچه آغاز ساخت رایانه‌های رقمی الکترونیک را می‌شود از اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی دانست، ریشه‌ها، مبادی و سرچشمه‌های دانش رایانه را باید در روش‌های محاسباتی کهن با تاریخ و سوابق هزاران ساله نشانه گرفت. در بسیاری از روش‌های محاسباتی بابلیان، الگوریتم‌هایی به کار می‌رفته‌اند که هم‌اکنون نیز رایجند. به‌طور نمونه کتاب الجبر و المقابله خوارزمی پر از روش‌های محاسباتی الگوریتمی است و بی‌دلیل نیست که نام الگوریتم از نام الخوارزمی و خوارزمی گرفته شده‌است که اشاره به روش‌ها و راهکارهای متفاوت حل یک مسئله دارد چنان‌که حتی وی برای حل مسائل جبری از هندسه نیز استفاده می‌کرده ‌است.

کلمات کلیدی :
علوم کامپیوتر، تاریخچه کامپیوتر، الگوریتم ها، تولد علم کامپیوتر، انواع کامپیوتر.


مشاهده مقاله
18
دانلود
2
تاریخ دریافت
۲۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۳ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲