ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

 

 

 

گراف های مقسوم علیه صفر و گراف های خطی و گراف های همسایگی مشترک آن
دوره 6، شماره 22، پاییز 1402، صفحات 10 - 23
نویسندگان : امیرمحمد مومنی کوهستانی* 1

1 کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه مازندران

چکیده :
فرض می کنیم R یک حلقه جابجایی و Z=Z(R) مجموعه همه مقسوم علیه های صفر نابدیهی آن باشد. فرض کنید G یک گراف و LG گراف خطی و conG گراف همسایگی مشترک آن باشند. گراف مقسوم علیه صفر از حلقه R ، گرافی است که رئوس آن عناصر Z و دو راس متمایز Z x y به هم متصل اند اگر و فقط اگر xy=0. در این صورت این گراف را با نشان می دهیم. مجموعه را رئوس گراف و |Z| را مرتبه گراف و مجموعه Z را یالهای گراف و |E| را اندازه گراف گویند. در این مقاله گراف مقسوم علیه صفر از حلقه و همچنین گراف خطی و گراف همسایگی مشترک آن را مورد مطالعه قرار می دهیم و قضایای در این مقاله به اثبات می رسانیم که باکمک ان می توان همسایگی و درجه رئوس گراف خطی و گراف همسایگی مشترک انرا مشخص کنیم و ارتباط ان با گراف مقسوم علیه صفر را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلمات کلیدی :
حلقه های جابجایی، مقسوم علیه صفر، گراف مقسوم علیه صفر، گراف خطی، گراف همسایگی مشترک.
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !