ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

 

 

 

نقش فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی با میانجی گری چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان تهران
دوره 4، شماره 12، بهار 1400، صفحات 72 - 62
نویسندگان : سمیرا حیدری * 1

1 نویسنده مسئول، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده :
بشر تا کنون دو موج عظيم تحول را پشت سر گذاشته است اين دو موج هر يك، انقلابي بزرگ در فرهنگ ها،روابط و نحوه زندگي بشر به وجود آورده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی نگاشته شده است. با توجه به این دست آوردها بشر به دنبال راه حلی برای بهبود زندگی و ارامش بیشتر در زندگی خود در این دنیا میباشد بنابراین همواره به سمت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای جدید کشیده میشود. شرکتهای دانش بنیان یکی از این نمونه هاست. مورد مطالعاتی برای این پژوهش شرکت های دانش بنیان تهران می باشد..روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی – همبستگی و بر مبنای هدف کاربردی می باشد . ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت های دانش بنیان تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 307 نفر و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده گردید. یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات تأثیر مثبت ومعناداری بر عملکرد سازمانی دارد و نقش واسطه چابکی سازمانی بر تأثیر گذاری ابعاد فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان تأیید شد.
کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی، عملکرد شغلی، شرکت دانش بنیان
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !